tercume_burosu_177Semantik Tercüme Bürosu, Türkiye’de uluslararası davalara bakan en büyük hukuk bürolarına hizmet vermektedir.
Türkçe’de hukuk dili Osmanlıca ve Farsça terimlerin çok sık kullanıldığı son derece özel bir alandır ve hukuki çeviriler çok özel bir uzmanlık gerektirir. Diğer dillerde de, hukukun uygarlık tarihi boyunca birlikte var olması sebebiyle, hukuk dili günlük dilden net bir şekilde ayrılır ve özel kullanımlar gerektirir.

Hukuki çevirilerde yapılacak en ufak bir yanlışlık bile geri dönüşü olmayan maddi ve manevi zararlara yol açabilir, firmaları ya da kişileri zan altında bırakacak kötü sonuçlara da neden olabilir.

Hukuki metinler üzerinde çalışan tercümanlarımız, konularında yüksek öğretim görmüş, bu alandaki terimlere ve kavramlara hakim, Türk hukuku ve uluslararası hukuk ve mevzuatlar konusunda uzman ve deneyimli profesyonel kişilerdir.

Semantik Tercüme Bürosu, yürüttüğü her hukuki tercüme projesinde, kaynak belgelerin ait olduğu hukuk sisteminin yapısının o kültüre ya da ülkeye uygun olarak biçimlendiğini ve bunun da hukuk dilini etkilediğini dikkate alır.

Çevirisi yapılmış olan metinlerin redaksiyon işlemleri yine hukuki terminolojiye hakim hukuk uzmanları tarafından yapılır. Başta İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça olmak üzere bütün dünya dillerinde hukuki tercüme hizmeti vermekteyiz.

Hukuki Çeviri Uzmanlık Alanlarımız

 • Ceza Hukuku
 • Deniz Hukuku
 • Hukuk Felsefesi
 • İdare Hukuku
 • Anayasa Hukuku
 • Avrupa Birliği Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Kamu Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Mülk Hukuku
 • Sözleşme Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Uluslarası Kamu Hukuku
 • Vergi Hukuku