Çevrilmesini istediğimiz bir proje ne kadar zamanda tamamlanır?

Çevrilmesini istediğimiz bir proje ne kadar zamanda tamamlanır?

Semantik No Comments

tercume_burosu_051Çevrilmesini istediğiniz metinleriniz ve diğer materyalleriniz uzman proje yöneticilerimiz tarafından titizlikle değerlendirilip, kaynak dil, hedef dil, içerik, boyut, masa üstü yayıncılık gibi birçok parametre göz önünde bulundurularak teslimat için uygun bir süre belirlenir.

Kaliteli bir çeviri hizmeti için harcanması gereken sürenin sizin ihtiyaçlarınızdan bağımsız olduğunu bilmeli ve iş planlamanızı buna göre yapmalısınız. Semantik Tercüme Bürosu, çok sayıda çevirmen çalıştırması, deneyimi ve ileri teknik altyapısı sayesinde yüksek kaliteden ödün vermeden müşterilerine mümkün olan en kısa teslimat sürelerini sunmaktadır.

SemAnalyse Hizmeti Başladı

Semantik No Comments

Semantik Tercüme Bürosu, müşterilerine çevirtecekleri dosyaları üzerinde çevrim içi analiz yapma olanağı sağlayan SemAnalyse sistemini hizmete sundu. SemAnalyse sisteminden faydalanan kurumsal müşterilerimiz çeviri giderlerini azaltırken çeviri süreçlerini daha yakından izleyebiliyorlar.

Mahkeme Çevirmenliği

Semantik No Comments

tercume_burosu_233Devletin resmi dilini ya da dillerini yeterince bilmeyen vatandaşların ve yabancı ziyaretçilerin sağlık, eğitim, hukuk, emniyet ve sosyal güvence sistemi ile ilgili hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak üzere sunulan sözlü çeviri ve benzeri hizmetlere toplum çevirmenliği (community / public service interpreting) denir. Toplum çevirmenliğinin önemli alt alanlarından biri de mahkeme çevirmenliğidir.

Mahkeme çevirmenliği, mahkemelerde yabancı dilde tanık, sanık ve davalı taraflar dinlenirken iletişim çözümleri sağlanmasıdır. Gelişmekte olan uluslararası ilişkililerle birlikte insanların hukuki sorunları da artmaktadır. Çeşitli ülkelerde yaşayan ya da bu ülkeleri ziyaret eden yabancı kişilerin, devlet kurumlarındaki iletişim sorunu bu çeviri alanının gelişmesini doğurmuştur. Mahkeme çevirmenleri konsolosluklarda da çalışabilmektedir.

Mahkeme çevirmenliği sözlü ya da yazılı olarak yapılabilir. Bu işi yapmaya aday bir tercümanın Türkiye’deki hukuk diline ve hukuk terimlerine hâkim olması gerekir.Çeviride yapılabilecek en küçük bir yanlışlık bile, mahkemenin yanlış karar vermesine yol açabilir.

Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri, mahkemelerde farklı dillerde yapılacak iletişim yüzünden oluşacak sorunları tamamen ortadan kaldırmak için mahkeme çevirmenliği hizmeti sunmaktadır. Verilen bu hizmet, adaletin hızlı ve doğru bir şekilde yerini bulmasına katkıda sağlar.

Mahkeme ve noter çevirmenleri yalnızca dil uzmanı olmakla kalmayıp aynı zamanda yargı sistemi, baro ve idari sistem ile ilgili hukuk prosedürleri, mukaveleleri ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi hakim kişilerdir.

Avrupa’da bazı üniversiteler toplum çevirmenliği alanında eğitim olanağı sağlamaktadır. Türkiye’de ise bu alanda ilk kez Hacettepe Üniversitesi eğitim vermeye başlamış ve bu üniversitenin Mütercim-Tercümanlık bölümünün eğitim programında mahkeme çevirmenliği dersleri, toplum çevirmenliği sözlü çeviri kapsamında yer almıştır.

Türkiye’de 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 137’inci maddesinin ikinci bendine göre, Mahkeme Çevirmenliği şu şekilde tanımlanmıştır:

1.      “135 inci Maddeye göre verilen karar gereğince tutulan kayıtlar, Cumhuriyet Savcılığınca görevlendirilen kişiler tarafından çözülerek metin hâline getirilir. Yabancı dildeki kayıtlar, tercüman aracılığı ile Türkçe’ye çevrilir.” maddesi sayesinde mahkemeler tercümanlara başvurulmaktadır.

Aynı kanunun 202’nci maddesinde “Tercüman Bulundurulacak Hâller” bölümünde belirtildiği üzere;

1.      “Sanık veya mağdur, meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmiyorsa; mahkeme tarafından atanan tercüman aracılığıyla duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar tercüme edilir.

2.      “Engelli olan sanığa veya mağdura, duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar, anlayabilecekleri biçimde anlatılır.”

3.      “Bu Madde hükümleri, soruşturma evresinde dinlenen şüpheli, mağdur veya tanıklar hakkında da uygulanır. Bu evrede tercüman, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından atanır.” Sanıklar veya mağdurların kanunlar nezdinde kendini ifade etmesine kolaylık sağlanmıştır.

Aynı kanunun 324’üncü maddesinin beşinci bendine göre;

1.      “Türkçe bilmeyen ya da engelli olan şüpheli, sanık, mağdur veya tanık için görevlendirilen tercümanın giderleri, yargılama gideri sayılmaz ve bu giderler Devlet Hazinesince karşılanır.”

Mahkemeler ve daireler nezdinde çevirmenlik yapacak çevirmenin yeminli ve yetkili olması zorunludur. İstisnai durumlarda mahkeme başyargıcı yerinde de yemin ettirebilir.

Ülkemizde yürürlükte olan bir “Çevirmenlik Yasası” yoktur, ancak bu konuda çalışmalar sürmektedir. Kanunlaşması beklenen yeni ’Çeviri Yasa Tasarısı’nnda tercümanlık yapma usulleri belirlenmiştir.  Bu tasarıda bulunacak ana başlıklar aşağıdaki gibidir:

•      Sektör mercek altına alınacak,
•       Herkes çeviri işi yapamayacak, belirli kıstaslar aranacak,
•       Noter tasdiki kalkacak yeminli çeviri büroları tasdik yapacak,
•       Fiyatlar her yerde aynı olacak,
•       Yetkisi olmadığı halde yetkisi varmış gibi ibareler kullananlara hapis cezası uygulanacak.

Semantik Tercüme Bürosu mahkeme çevirmenliği konusunda da hizmet sunmaktadır.

Hukuki Çeviriler Uzmanlık İster.

Semantik No Comments

tercume_burosu_023Hukuki çeviri diğer çeviri alanlarına kıyasla daha fazla zorluk içerir.
Bir ticari sözleşmenin bir hükmünün yanlış çevrilmiş olması, aleyhte dava açılmasına ve bunun sonucunda maddi / manevi zararlara neden olabilir. Bu yüzden biz yalnızca hukuki çeviri konusunda uzman olan yetkin çevirmenler ile çalışırız.

Semantik Tercüme Bürosu olarak, aldığımız her hukuki tercüme projesinde, kaynak metnin ait olduğu hukuk sisteminin yapısının o kültüre uygun olarak biçimlendiğini ve bunun hukuk dilini etkilediğini biliriz. Benzer biçimde;
hedef belgenin, başka dilde farklı bir hukuk sisteminde uzman bir kişi tarafından okunacağını bilir ve hukuki çeviri  projelerimizde çok dikkatli ve özenle çalışırız. Hukuki metinlerin çoğu; özellikle sözleşmeler, bazı bireylerin hak ve görevlerini net olarak tanımlamak amacını güder.
Semantik Tercüme Bürosu’nda, bu hak ve görevlerin kaynak belgede ve çevrilmiş olan belgede tam olarak aynı olmasını güvence altına almak amacıyla her ayrıntı gözden geçirilir.

Semantik Tercüme Bürosu olarak; hukuki çeviri sektöründe sahip olduğumuz deneyim ve her iki dile hakimiyetimiz, hedef dildeki yapılarla kaynak dilde buna karşılık gelen yapıları eşleştirme sorununu çözmekte anahtar olmaktadır. Örneğin Radyo Televizyon Üst Kurulu’nu bilmeyen, bu kurulun kararlarını hiç okumamış bir çevirmenin bu konudaki çevirileri iyi bir şekilde yapması mümkün değildir. Hukuki çeviriler bu konuda çok kapsamlı bir bilgi birikimine sahip noter yeminli çevirmenlerimiz tarafından yapılmaktadır.

Bizi daha yakından tanımak isterseniz lütfen örnek hukuki çeviri
projelerimize göz atınız.

Tercümede Teknolojinin Avantajları

Semantik No Comments

technologySeneler seneler önce henüz bilgisayarlar bile bulunmamışken çeviri yapmanız için lazım olanlar kağıt-kalem ve sözlüklerimizdi. Elbette bu günler geride kaldı. Bu işi sevenler ya da hayatını bu işten kazananlar çalıştıkları tercüme bürolarının taleplerine ve piyasa şartlarına uyum sağlamak için teknolojik gelişmeleri izlemek hatta bu teknolojilere yatırım yapmak zorunda kaldılar.

Tüm bunların yanında, öğrendiğiniz ve para ödeyerek yatırım yaptığınız bu yazılımların faydalarını tercümandan daha fazla son müşteriler ve kısmi olarak da tercüme büroları görüyor. Müşteriler daha önceleri ayrı olarak aldıkları Masaüstü Yayıncılık (DTP) hizmetlerini de ücretsiz olarak çevirmenlerden bekler oldular. Öyle ya, tercümanlar olarak uzun zamanımızı harcayarak öğrenmiş olduğumuz ve belki de 1 hafta ya da 1 aylık çalışmamızın karşılığı kadar para ödeyerek satın aldığımız bu programları kullanarak tercüme yaparken eşleşmeler, tekrar edenler vs. cümleler için indirim yapmak zorunda kalıyoruz.

Peki bu teknolojik gelişmeler çevirmene mi yoksa doğrudan hizmeti satın alanlara yani müşterilere mi avantaj kazandırıyor?

Olaylara bu yönüyle bakacak olursak, birçoğumuz büyük olasılıkla “hizmet alanların faydasına” cevabını verecektir. Aslında bu doğru değil. Müşteri açısından bakıldığında elbette ki çeviri hizmetini daha uygun maliyetlerle alabilmek söz konusu. Ama şirket bütçesi açısından bakıldığında, firmaların çeviri ve yerelleştirme gideri olarak ayrılmış olan bütçeleri bu nedenle azalmış olmuyor, aksine aynı bütçe ile daha çok çeviri yaptırabilecekleri için iş hacimleri artmış durumda.

Eski tarz çeviriler daha emek yoğunluklu şüphesiz daha pahalıya mal olan bir hizmetti. Bu açıdan bakıldığında, bir çok şirket maliyetler yüzünden -en basiti- firmasının Web sitesini başka dillere çevirtmekten kaçınırken şimdi ise daha uygun maliyetler yüzünden bir kaç dile birden çevirtmiş durumda. Teknolojinin nimetlerinden müşteriler fayda sağlıyor gibi görünse de; harcanan emek ve bu emeğin karşılığında elimize geçen para açısından bakıldığında ve özellikle böyle teknolojilerin, kaliteyi düşürmeden (aksine daha da arttırarak) daha uygun maliyetlerle hizmetin bulunabilirliğini arttırması sebebiyle iş hacmindeki artış göz önüne alındığında, aslında çevirmenlerin faydasına olduğu görülüyor.

Bunun yanında geçmiş işleri kapsayan çeviri belleklerinin kullanılmasıyla geçmişte yapılan çevirilerin iyi olduğu pek de uzmanı olmadığınız olmadığınız konularda çevriler yapmak da mümkün; terminoloji ve tutarlılık açısından bu çeviri belleklerinden (TM) faydalanmak suretiyle Her meslek kendi alanında söz konusu olan teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zorunda. Aksi durumda sadece çağın gerisinde kalmış olmakla kalmayıp ciddi hatta iş kaybı da kaçınılmazdır.